06 - 811 626 11 marcel@logticom.nl
Selecteer een pagina

Het is belangrijk dat bezoekers direct kunnen zien waar ze naar toe willen op een website. Hou de werking van de navigatie daarom zo eenvoudig mogelijk. Kies bij het (laten) bouwen van een website voor een aantal verschillende subpagina’s en geef deze duidelijke namen.

Plaats het menu met de subpagina’s op een traditionele plaats: in de linker- of rechterkolom of horizontaal bovenaan de pagina onder het logo. Plaats de volgorde van de knoppen ook in een volgorde dat een bezoeker gewend is. Zet de ‘home’ knop vooraan en de ‘contact’ knop achteraan.

Zorg tot slot dat de navigatie voor de hele site gelijk en compleet is en dat de informatie niet onder een andere knop kan staan. Voor een bezoeker is dan niet duidelijk waar hij of zij iets moet zoeken.